Facebook Global Standardi

STORE

Standardna HER

Tveganje za zdravje Compliance Sistem upravljanja v razmerah epidemije
EIFEC ES2001.06: HBY /HERKUPI

Standardna HER-S

Tveganje za zdravje Compliance Sistem upravljanja v razmerah epidemije
Poenostavljeno za MSP (mikro, mala, srednje velika podjetja)
EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S

KUPI