STANDARDNI SSP-CMS

Compliance Sistemi upravljanja za ponudnike sanitarnih storitev
v kontekstu epidemije - Poenostavljeno za MSP (mikro, mala, srednje velika podjetja)

EIFEC ES2001.06: HBY / SSP-S

področje uporabe

Ta mednarodni standard določa zahteve in ponuja smernice za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje, pregledovanje in izboljšanje učinkovite in odzivne sanitalizacije Compliance Sistem upravljanja v epidemiološkem kontekstu za ponudnike sanitarnih storitev (SSP).

Ta standard uporablja samo SSP.

Določa zahteve in daje smernice, ki tem ponudnikom pomagajo pri spoštovanju smernic in regulativnih okvirov ter prostovoljnih zavez, ki veljajo za njihove dejavnosti, pa tudi pri preprečevanju, odkrivanju in odzivanju nacompliance dogodki.

Ta dokument ne obravnava posebej, kako razviti poseben sistem obvladovanja tveganj (formalnega ali neformalnega), ki je potreben za ustrezno ravnanje s postopki saniranja, ampak kaj in kako morate storiti, da boste v dobrem stanju z zakoni, predpisi, najboljšimi praksami (compliance).

Podjetja za mikro, mala in srednja podjetja, ki so pripravljena v svoje podjetje implementirati tudi: a celostno tveganje za zdravje Compliance Upravljalni sistem (HER-CMS) lahko uporabijo poenostavljeno Standardni EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S.

Standard je na voljo v različnih jezikih:

Angleško / nemško / francosko / italijansko / grško / portugalsko / špansko / dansko / poljsko / romunsko / rusko / hindujsko / kitajsko 

165,00 € DDV ni vključen