STANDARD HER-CMS

Tveganje za zdravje Compliance Upravljalni sistem
v epidemiološkem okviru

EIFEC ES2001.06: HBY /HER

področje uporabe

Ta mednarodni standard določa zahteve in daje smernice za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje, pregledovanje in izboljšanje učinkovitega in odzivnega HER Compliance Sistem upravljanja v epidemičnem kontekstu za vse organizacije.

Določa zahteve in daje smernice, ki tem ponudnikom pomagajo pri spoštovanju smernic in regulativnih okvirov ter prostovoljnih zavez, ki veljajo za njihove dejavnosti, pa tudi pri preprečevanju, odkrivanju in odzivanju nacompliance dogodki.

Ta dokument ne govori posebej o tem, kako razviti poseben sistem za obvladovanje tveganja (formalni ali neformalni), ki je potreben za ustrezno vodenje postopkov sanacije, temveč o tem, kako formalizirati, upravljati in dokumentirati HER compliance z smernicami in regulativnimi okviri.

 Sistem je lahko samostojen ali pa ga je mogoče integrirati v celovit sistem upravljanja.

Ta dokument se lahko uporablja skupaj z other standardi sistema upravljanja (npr. ISO 9001, ISO 14001, ISO / IEC 27001 in ISO 19600) in standardi upravljanja (npr. ISO 26000 in ISO 31000).

Standard je na voljo v različnih jezikih:

Angleško / nemško / francosko / italijansko / grško / portugalsko / špansko / dansko / poljsko / romunsko / rusko / hindujsko / kitajsko 

165,00 € DDV ni vključen