AKREDITACIJA  

REVIZORJI IN SVETOVALCI

Akreditacija je formalno priznanje, da je organizacija pristojna za izvajanje določenih procesov, dejavnosti ali nalog (ki so podrobno opredeljene v obsegu akreditacije) na zanesljiv verodostojen in natančen način. Zagotavljanje akreditacije mora:  

  • nepristransko
  • biti objektivna, pregledna in učinkovita
  • uporabljati visoko strokovno usposobljene ocenjevalce in tehnične strokovnjake na vseh ustreznih področjih
  • uporabljati ocenjevalce (in podizvajalce), ki so zanesljivi, etični in kompetentni tako v postopkih akreditacije kot na ustreznih tehničnih področjih

Akreditacija zagotavlja zaupanje v certifikate in izjave o skladnosti. Podpira kakovost rezultatov z zagotavljanjem njihove sledljivosti, primerljivosti, veljavnosti in komutabilnosti.